Polacy z patentem na temperaturę szczepionek

Monitoring temperatury – oparty o NFC

Ostatnie miesiące potwierdziły, że dla branży medycznej i farmaceutycznej jednym z ważniejszych wyzwań jest utrzymanie szczepionek i leków w odpowiedniej temperaturze. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować zepsucie, a więc nieprzydatność preparatu do użycia. Systemowe rozwiązanie oparte na prostych w obsłudze rejestratorach opracowali konstruktorzy z polsko-francuskiej firmy Blulog.

W październiku 2017 r. orkan „Grzegorz” spowodował przerwanie dostaw prądu w kilku województwach, szczególnie na zachodzie Polski, co w niektórych placówkach ochrony zdrowia negatywnie wpłynęło na warunki przechowywania szczepionek, które przez kilkanaście godzin pozostawały poza optymalnym zakresem temperatur (od +2 do +8 stopni). Sprawie bliżej przyjrzały się służby inspekcyjne. Przykładowo w województwie lubuskim w wyniku działań trwających od listopada 2017 do końca stycznia 2018 zabezpieczono ponad 2100 opakowań szczepionek, które decyzjami wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zostały wycofane i przeznaczone do utylizacji.

System sposobem na zdarzenia losowe

W wielu placówkach medycznych kontrola warunków oparta jest na: konieczności ciągłego angażowania personelu, „ręcznym” tworzeniu raportów, a wszystkie te nawet najbardziej staranne działania nie gwarantują pewności co do warunków przechowywania leków, gdyż skuteczność całego procesu obecnie w dużej mierze uzależniona jest od zdarzeń losowych, takich jak np. awaria zasilania.
– Dlatego też, aby wyeliminować zdarzenia losowe wynikające m. in. z technicznych niedostatków stosowanych dotychczas rozwiązań, rozpoczęliśmy pracę nad kompleksowym systemem monitoringu temperatury, który daje personelowi i kierownictwu szpitala profesjonalne i precyzyjne narzędzie – mówi Jérémy Laurens, CEO w firmie Blulog.
Personel szpitala lub innej placówki medycznej, która zdecyduje się na wdrożenie systemu, otrzymujestały dostęp do bieżących danych oraz historii pomiarów określonych obszarów czy urządzeń chłodniczych, dzięki czemu w każdej chwili może potwierdzić, w jakich dokładnie warunkach znajdowały się leki przez cały okres od momentu ich dostarczenia do szpitala aż po chwilę podania pacjentowi.
– O wszelkich wykroczeniach poza określone ramy temperatury system natychmiast informuje, dzięki czemu można sprawnie reagować w przypadku zdarzeń losowych, jak np. przerwy w dostawie energii lub awarii urządzeń chłodzących itd. Obowiązek stałej kontroli spada na rejestratory i system, co z kolei pozwala eliminować najmniejsze niedopatrzenia, a tym samym uniknąć obniżenia bądź utraty skuteczności terapeutycznej farmaceutyków – dodaje Leszek Żukrowski, Business Development Director firmy Blulog. System o tak istotnych zastosowaniach ma szansę odmienić logistykę szpitali i innych placówek medycznych. Jak działa w praktyce?

Monitoring temperatury – oparty o NFC

Monitoring temperatury opracowany przez firmę Blulog działa w technologii M2M (machine to machine). Istotną częścią systemu są rejestratory wielkości karty kredytowej, które wykonują pomiary co 10 minut z dokładnością +/- 0,2°C w zakresie od 0 do 30°C oraz +/-0,4°C w pozostałym przedziale, a następnie przesyłają je do chmury. Tam dane są magazynowane, a jednocześnie zbierane w intuicyjnej aplikacji w postaci generowanych automatycznie wykresów.
Personel ma możliwość wyboru zakresu temperatur, o których przekroczeniu system automatycznie poinformuje. Istotną zaletą jest otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o sytuacjach wystąpienia jakichkolwiek odchyleń w pracy systemu.
Monitoring temperatury odbywa się dzięki wykorzystaniu dwóch technologii:

  • NFC (krótko zasięgowy przesył danych – używany w płatnościach zbliżeniowych);
  • RF/NFC (wzbogacony o radiową transmisję danych).

Pierwsze testy potwierdzają przydatność systemu, którym już interesują się kolejne placówki.

*************************************************************************************
Blulog swoją technologię udostępnia zarówno indywidualnym podmiotom, jak i dużym sieciom handlowym. O skuteczności rozwiązania przekonały się już m.in. francuskie restauracje, apteki, szpitale, sieci handlowe i firmy logistyczne, ale także już polskie przedsiębiorstwa. Technologia ta ma szansę zrewolucjonizować zakupy towarów wrażliwych na zmiany temperatury czy wilgotności powietrza. Warto o niej pamiętać budując swoje przewagi konkurencyjne na e-rynku, chcą tym samym oferować klientom wysokiej jakości, świeże produkty i pełnowartościowe leki.
Blulog jest polsko-francuską firmą. Polscy konstruktorzy od wielu prowadzą badania na rozwojem technologii M2M. W efekcie marka tworzy rozwiązania monitoringu za pomocą urządzeń wielkości karty kredytowej o precyzyjnych i unikalnych funkcjach.

zostaw komentarz