Nocne moczenie u dzieci – choroba, którą trzeba leczyć

Czat z ekspertem dla rodziców w ramach kampanii "Suchy Poranek"

W ramach Światowego Dnia Moczenia Nocnego, który w tym roku przypada na  29 maja, na stronie www.suchyporanek.pl, zostaną udostępnione dedykowane czaty z ekspertem. W wyznaczonym czasie każdy rodzic, który ma problem z nocnym moczeniem u dzieci może skonsultować się z lekarzem lub przesłać do niego zapytanie.

Nocne moczenie u dzieci

Moczenie nocne polega na niekontrolowanym oddawaniu moczu w czasie snu. Jej główną przyczyną są zaburzenia fizjologiczne związane z nadmierną produkcją moczu w nocy lub zmniejszoną pojemnością pęcherza moczowego. Bez wizyty u lekarza nie można jednak poznać podstawy problemu.

Schorzenie to jest powszechne i dotyczy około 300 tys. dzieci w Polsce w przedziale wiekowym od 5 do 18 roku życia. Jednak nie w każdej miejscowości, w której mieszkają dzieci zmagające się z moczeniem nocnym, jest możliwa konsultacja ze specjalistą. Czat z ekspertem, który zajmuje się leczeniem moczenia nocnego, pozwoli osobom z całej Polski otrzymać profesjonalną poradę.

Niezbędna pomoc

Choroba ta negatywnie oddziałuje na poczucie wartości dziecka, jego samopoczucie i funkcjonowanie w domu i w szkole. Czynniki te sprawiają, że zaczyna izolować się, co wpływa na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.

Niestety do dziś panuje przekonanie, że z każdego przypadku tego schorzenia można wyrosnąć. Sprawia to, że rodzice często nie szukają pomocy dla swojego dziecka. Warto pamiętać, że moczenie nocne nie tylko może być leczone, ale wręcz należy ją bezwzględnie leczyć. W pierwszej kolejności rodzice z dzieckiem, które moczy się w nocy, powinni udać się do pediatry. Lekarz może następnie skierować dziecko bezpośrednio do specjalistymówi mgr psychologii, lek. med. Ilona Chudzik z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czat ze specjalistą

Dostęp do czatu ze specjalistą jest otwarty dla wszystkich osób, które wejdą na stronę www.suchyporanek.pl w poniższych terminach:

Maj:

22.05 godz. 11-14
23.05 godz. 11 -14
24.05 godz. 11 -14
28.05 godz. 11 -14
29.05 godz. 9 – 14 Światowy Dzień Moczenia Nocnego
31.05 godz. 11 -14

Czerwiec:

4.06. godz. 11 – 14
5.06 godz. 11 – 14

Światowy Dzień Moczenia Nocnego ma na celu zwiększenie świadomości rodziców
i pracowników opieki zdrowotnej na temat moczenia nocnego dla poprawy komfortu życia małych pacjentów dotkniętych schorzeniem.

nocne moczenie u dzieci

O kampanii Suchy Poranek

Kampania Suchy Poranek, której celem jest budowanie świadomości na temat moczenia nocnego dzieci i poprawa jakości życia pacjentów dotkniętych schorzeniem, realizowana jest ze wsparciem grantowym Ferring Pharmaceuticals jako element globalnej inicjatywy World Bedwetting Day wspieranej i realizowanej przez Komitet Sterujący Światowego Moczenia Nocnego, składający się z International Children’s Continence Society (ICCS), European Society for Paediatric Urology (ESPU), Asia Pacific Association for Paediatric Urologists (APAPU), International Paediatric Nephrology Association (IPNA), European Society for Paediatric Nephrology (ESPN), Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica (SIUP) oraz North American Paediatric Urology Societes.

www.suchyporanek.pl

www.worldbedwettingday.com

Role i funkcje Towarzystw

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej (PTNF) zostało założone w 1994 roku przez grupę pediatrów zajmujących się chorobami nerek u dzieci. Obecnie zrzesza ok. 200 członków z klinik, oddziałów szpitalnych i poradni nefrologicznych leczących dzieci.

Głównymi celami Towarzystwa są: rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, działania mające na celu zapewnienie dzieciom z chorobami nerek specjalistycznej opieki zdrowotnej, reprezentowanie nefrologii dziecięcej i pokrewnych jej dziedzin oraz popularyzacja ich osiągnięć na forum krajowym i zagranicznym oraz nawiązywanie kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W swojej działalności PTNefD współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Nefrologicznym oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami pacjentów. Organizuje szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz współdziała w kampaniach informacyjnych dla pacjentów.

Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej (PTUD), które powstało w 2009 roku, jest Stowarzyszeniem o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Jego celem jest szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej oraz współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych dzieci na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych, prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności, ale także przez szeroko rozumianą popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci.

Źródła:
Joanna Gładczak, Maria Szymczak, Moczenie nocne u dzieci w wieku przedszkolnym – studium dwóch przypadków , Forum Pediatrii Praktycznej, kwiecień 2015r.; 41-46
Ilona Chudzik, Moje Dziecko się moczy – co mam zrobić i gdzie szukać pomocy? www.suchyporanek.pl

Statut Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej: www.ptchd.pl/statut/

Statut Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej: www.ptnfd.org/statut/