przeglądanie Kategoria

Zdrowie

Jak zbudować odporność dziecka

Czy również i w Twojej rodzinie w sezonie zwiększonej zachorowalności „infekcja goni infekcję”? Powodem tego jest - brak odporności! Nasze dzieci często chorują i spędza więcej czasu w domu niż w przedszkolu. Niewykształcony jeszcze układ

Opieka nad chorymi na mukowiscydozę

W Polsce mediana wieku w momencie zgonu z powodu mukowiscydozy wynosi ok. 24 lata, podczas gdy np. w Kanadzie, której system opieki jest wskazywany, jako „złoty standard”, jest to 39 lat. W Europie Zachodniej mediana zgonu jest wyższa o