Bezpłatny pobyt w izolatorium Uzdrowiska Konstancin-Zdrój dla pacjentów z COVID-19

Uzdrowisko Konstancin – Zdrój udostępniło dla pacjentów z COVID-19 dwa obiekty sanatoryjne z przeznaczeniem na izolatorium. Chorym zapewniono komfortowe pokoje z łazienkami, wyżywienie i opiekę wykwalifikowanego personelu. Cały pobyt w izolatorium finansuje NFZ.

Co to jest izolatorium?

Izolatorium to zamknięta placówka, która jest przystosowana do przyjęcia pacjentów cierpiących na choroby zakaźne. Jest to zamknięty zakład leczniczy, którego rolę mogą pełnić również obiekty odpowiednio przygotowane do tego celu, takie jak hotele, akademiki, sanatoria, czy wydzielone budynki na terenach istniejących szpitali. Zwykle izolatoria powstają w związku z epidemią, gdy szpitale są przeładowane i brakuje w nich miejsc.

Pobyt w izolatorium w Uzdrowisku Konstancin – Zdrój

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój przygotowało w dwóch swoich obiektach izolatoria dla osób, które chorują na COVID-19, ale nie potrzebują hospitalizacji. Jest to oferta dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać kwarantanny w domu, a chorobę przechodzą bezobjawowo lub łagodnie. Do izolatorium mogą także zgłosić się osoby, które podejrzewają, że są zakażone koronawirusem i oczekują na wynik testu.

Pobyt w izolatorium w Konstancinie-Jeziornie może odbyć się bezpłatnie na podstawie skierowania, które może być wydane przez:

  • lekarza szpitala lub
  • lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub
  • lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub
  • państwowego inspektora sanitarnego.

Kwarantanna poza domem bezpieczna dla pacjenta i jego najbliższych

Przebieg choroby COVID-19 nie zawsze bywa łagodny, a osoby ją przechodzące mogą być znacznie osłabione. W związku z tym najbliżsi muszą otoczyć ich opieką, a to powoduje ryzyko kolejnych zakażeń. Jeśli w domu ktoś z rodziny jest chory przewlekle niebezpieczeństwo zakażenia może wiązać się z ciężkim przebiegiem choroby, a nawet ze śmiercią.

W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest pobyt w izolatorium i odseparowanie się od bliskich w celu zapewnienia im lepszej ochrony. Izolatoria odciążają także szpitale – mogą zostać do nich skierowani również pacjenci z oddziałów szpitalnych.

Pobyt w izolatorium wiąże się z zapewnieniem opieki pielęgniarki oraz lekarza. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, personel medyczny może podjąć decyzję o przeniesieniu pacjenta do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym.

Bezpłatny pobyt w izolatorium refundowany przez NFZ

W ramach bezpłatnego – refundowanego przez NFZ – pobytu, pacjenci mogą skorzystać nie tylko z opieki medycznej, ale również z komfortowych warunków, jakie zapewnia Uzdrowisko. Izolatorium dysponuje 80 miejscami, a pacjenci mogą korzystać również z hotelowych udogodnień, takich jak telewizor czy wi-fi.

Najczęściej kwaterowani są w osobnych pokojach (wyjątkiem mogą być np. pacjenci, którzy są dla siebie osobami bliskimi), co zapewnia im pełną prywatność, a osobom bezobjawowym czy o bardzo łagodnym przebiegu choroby – także np. możliwość pracy zdalnej. Pacjent nie może jednak opuszczać pokoju, całkowicie zakazane są także odwiedziny.

Długość pobytu ustala lekarz izolatorium i jest ona zależna od stanu zdrowia pacjenta – pobyty trwają najczęściej 10-14 dni.

Bezpieczny pobyt w Uzdrowisku

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój już od pierwszych dni ogłoszenia na terenie Polski stanu pandemii, wprowadziło w swoich obiektach wysoki reżim sanitarny. Do obowiązujących od lat procedur, zapewniających pacjentom bezpieczeństwo i komfort leczenia uzdrowiskowego, dodało nowe wytyczne GIS-u, wyposażyło obiekty w środki ochrony osobistej, a także urządzenia do ozonowania pomieszczeń. Personel medyczny, z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad pacjentami, został przeszkolony pod kątem minimalizowania ryzyka zakażeń.

Zdrowotne walory uzdrowiska

Panująca pandemia odbiła się na zdrowiu psychicznym wszystkich Polaków. Wśród negatywnych objawów spowodowanych obecną sytuacją jest na pewno niepokój o zdrowie swoje i najbliższych, poczucie niepewności, obawa przed utratą pracy. To prowadzi do wyższego niż zwykle poziomu lęku i depresji.

Osobom odbywającym kwarantannę w Konstancinie-Jeziornie sprzyja jednak uzdrowiskowy charakter miejsca. Kompleks lasów sosnowych i złoża solanki tworzą wyjątkowy mikroklimat uzdrowiska, który ma prozdrowotne właściwości również dla osób, które już przeszły chorobę COVID-19.

Fizyczne i psychiczne powikłania po COVID-19

W Polsce przybywa osób, które pokonały chorobę COVID-19, jednak u wielu z nich występują powikłania pochorobowe. „Zespół pocovidowy” jest skutkiem nie tylko ciężkiego przebiegu choroby, który wymagał hospitalizacji, ale występuje także u osób, które chorobę przeszły łagodnie lub wręcz bezobjawowo.

W związku z tym, w październiku br. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, uruchomiło dla pacjentów po przebyciu COVID-19 specjalistyczny program rehabilitacji leczniczej. Ma on na celu zniwelowanie pochorobowych powikłań, związanych z zaburzeniem ciśnienia krwi, zakrzepami zatorowymi, zmniejszeniem wydolności oddechowej oraz ogólnym osłabieniem organizmu.

Rehabilitacja dla ozdrowieńców oparta jest na na specjalistycznych badaniach i indywidualnie dobranych zabiegach, w tym tlenoterapii i inhalacji. Z uwagi na to, że u pacjentów „pocovidowych” znaczne wydają się również obciążenia psychiczne, w czasie rehabilitacji zapewnione mają oni także wsparcie zdrowia psychicznego w formie konsultacji i warsztatów z psychologiem. Program skierowany jest zarówno do pacjentów po pobycie w szpitalu, jak i tych, którzy nie byli hospitalizowani.

Walory uzdrowiskowe w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Uzdrowiska Konstancin-Zdrój w rehabilitacji leczniczej oraz wyspecjalizowaną placówką medyczną z pewnością przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Wszystkie niezbędne informacje dla pacjentów, a także wzór skierowania znaleźć można na stronie internetowej uzdrowiska https://uzdrowisko-konstancin.pl